Könyvtári önvédelem

MEGJELENT: 2019. december 9., hétfő | SZERZŐ: Rácz

Nemtelen sajtótámadásokkal szemben kell védenie magát az Országos Széchényi Könyvtárnak. A kulturális intézményrendszert átalakításával kapcsolatban megjelent cikkek pontatlan és félrevezető állításokat tartalmaznak, s így a könyvtár kénytelen tiltakozni az OSZK szerepének rosszhiszemű félremagyarázása ellen. 
Az OSZK részletes közleményben határolódik el a hamis információkat elsőként közlő hvg.hu állításaitól. 

Kép forrása

A Könyvtár közleménye szerint az „OSZK sohasem ellenőrizte, és a 2020. január 1-én hatályba lépő törvény szerint sem fogja ellenőrizni a magyar könyvkiadók tevékenységét minőségi és tartalmi szempontból.” Egyúttal leszögezi, hogy Demeter Szilárd miniszteri biztos „feladatai kizárólag szervezeten kívüli támogatási, átvilágítási és koordinációs jellegűek, szerepe nem érinti sem az OSZK munkaszervezetét, sem szakmai működését.”
A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásával kapcsolatban megfogalmazott valótlan állításokkal szemben az OSZK közleménye leszögezi, hogy a „kormányrendelet előkészítése több évet vett igénybe. Ennek során az Emberi Erőforrások Minisztériuma 35 kormányzati és szakmai szervezet véleményét kérte ki több alkalommal 2017-ben és 2018-ban, köztük az MKKE-ét is. Egyetlen megkérdezett szakmai szervezet sem fejezte ki egyet nem értését, tiltakozását, illetve egyetlen szervezet sem jelezte, hogy a rendelet nem vette volna figyelembe észrevételeit.” A közlemény hangsúlyozza, hogy „az előkészítő egyeztetések során a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése nem tett észrevételt a rendelet tervezett szövegéhez.”
A hvg.hu rosszhiszemű feltételezését, amely szerint az adatszolgáltatás visszaélésekre ad alkalmat, a leghatározottabban utasítja vissza a könyvtár. 
A nyilatkozat rámutat arra, hogy „az OSZK … minden szerzőijog-tulajdonossal felhasználási szerződést köt, ha az elektronikus kiadványt az interneten, nyilvánosan szolgáltatni szeretné vagy szolgáltatásra felajánlják neki.” További biztosítja partnereit arról, hogy a beszolgáltatott elektronikus kötelespéldányokat tökéletes jogi biztonságban őrzi az intézmény, illetve arról 
is, hogy „semmilyen üzleti titok nem sérül a nemzeti könyvtár archiválási és megőrzési feladataink ellátásában. Az OSZK csak olyan adatot kér a kiadóktól az évente egyszer elkészítendő kiadói jelentés keretében, amelyet a kormányrendelet tartalmaz.” A nyilatkozat egyúttal felhívja a figyelmet arra, hogy egy évtizedek óta érvényben lévő rendeletről van szó, amelyet az új kormányrendelet lényegesen egyszerűbbé tett.
Megosztás