Mészáros László (1974-)

Kimért szívvel

3000232811 Fölfedezésre váró költő Mészáros László, aki - Göncz Árpád ajánló sorai szerint - "egy kis szabolcsi faluban, a betegséggel küzdve, a költészetben és a másokkal törődésben találta meg élete értelmét." Kötete már első föllapozásakor őszintén megragadja az olvasót - több okból is. Először, mert teljesen kiforrott világképpel, kidolgozott poétikával és magabiztos, egyöntetű versbeszéddel, azaz egyéni stílussal találja magát szembe. A költő hihetetlen érzékenységgel, de hatalmas belső erővel, tűéles látással figyeli a világot, és intenzív érzelmi-gondolati reakcióit önti hagyományosan míves formákba. Másodszor, manapság nem túl gyakori az az erőteljes, sűrített képiség, az a fölforrósított és expresszív ábrázolásmód, amely Mészáros László verselését jellemzi. Rendkívül eredeti módon, gyémánt keménységű, mégis könnyed képzettársítások, pontos gondolati konstrukciók, találó metaforák, hasonlatok jellemzik érzelemgazdag líráját. Például: "Csak bennem merülve szépülhet szíved, / ha kitartó könnyeim úgy szomjazod" (Átvérzik); "Nézd, mosoly boltívén néma szobrokra / nőnek vissza a levésett darabok" (Átlépett álmok). Bárhol ütjük föl a kötetet, roppan eredeti szóképekből, hatásos gondolati fordulatokból, eredeti szóképekből font füzéreket, valóságos metafora-láncolatokat találunk: "Égre löttyinti habját a néma lég, / mint falhoz vert tojás, lóg rajta a Nap" (Csak egy arasz). Harmadszor, klasszikus formákban mondja el, mit érez a világról: leggyakoribb műfaja a szonett, előfordul sajátos rímképletű tercina is (Nincs alku), de páros rímű szabad verset is találunk (Kesergő). Pontosan alkalmazza a hexametert és számos más klasszikus versformát, műfajt. Mészáros László versvilágának centrumában ugyan ő maga áll, de nem tölti ki versei világát; jellemző szemlélet- és beszédmódja a reflexió, az a hiperérzékenység, ahogyan reagál a világ és az emberek dolgaira, a természet folytonos változására, a szerelem mámorára és gyötrelmére, a másik ember érzelmeire. De nem egyszerűen reflektál ezekre, hanem érzéseinek belső, többszörözött visszhangját ábrázolja. Versei ettől kettős fénytörést mutatnak, olyan módon, mint amikor nem a fényt, hanem annak hullámokon ringó visszatükröződését figyeljük. Ez a visszfény ad verseinek különös szépséget, egyben érzelmi és gondolati rétegezettséget. Mindezek mellett megkapó a költő érzelmeinek ereje, telítettsége, sűrűsége. Mégsem indulatokról, nem túláradó érzésekről van szó, hanem intenzív érzékenységről, amelyeket a költő expresszíven, képszerűen és fölidéző erővel fejt ki, nem szűkszavúan, nem is túlírtan - de mindig a klasszikus formák keretei között. Rendkívül eredeti és igényes költői világba nyer bepillantást az olvasó, ha Mészáros László kötetébe beleolvas. Kortárs líránk jelentős értéke a Kimért szívvel. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
alcim:  Mészáros László versei
nyelv:  Magyar
Kiadás:  cop. 2014,  [Budapest],  Magánkiad.
ISBN:  978-963-08-8825-7
ÚK szám:  201411249
Tárgyszó:  magyar irodalom vers
Egyéb:  Kimért szívvel
Megosztás